Badanie stresu akademickiego

Serdecznie zapraszamy do udziału w krótkim badaniu kwestionariuszowym (zajmie mniej więcej 7-10 minut) dotyczącym stresu akademickiego i jego związku z funkcjonowaniem psychologicznym studentów. Jego celem jest poznanie skali problemów związanych z nadmiernym stresem akademickim, w tym jego związku z poczuciem wewnętrznego przymusu uczenia się oraz zdrowiem, między innymi z objawami depresji i lęku. Wyniki tego badania pozwolą Uniwersytetowi Gdańskiemu lepiej dostosować wsparcie psychologiczne związane z konsekwencjami stresu akademickiego oraz opracować rozwiązania zapobiegające tym problemom.

Natychmiast po zakończeniu wypełniania badania uzyskają Państwo informację zwrotną w zakresie swoich wyników, między innymi ryzyka uzależnienia od uczenia się, depresji czy lęku. Osoby, które uzyskają niepokojące wyniki w zakresie uzależnienia od uczenia się lub już wcześniej odczuwały potrzebę uzyskania informacji na ten temat będą mogły skontaktować się z nami w celu udziału w dalszych indywidualnych i pogłębionych badaniach diagnostycznych. W ramach badań pogłębionych, zaproponujemy Państwu indywidualne spotkania, które pozwolą na rozeznanie Państwa potrzeb w zakresie poprawy swojego zdrowia psychicznego oraz umożliwią nam przekazanie informacji o dostępnych formach wsparcia. Te badania przeprowadzane będą NIEODPŁATNIE.

Ankieta, dostępna do wypełnienia, jest całkowicie anonimowa.

Formularz do zapisu na drugi etap (pierwszym etapem jest wypełnienie powyższego badania) prosimy przesyłać na adres e-mail:

stres.akademicki@gmail.com