O nas

Jako Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego na Uniwersytecie Gdańskim działamy od 2021 roku. Ale wszystko zaczęło się już znacznie wcześniej! W pandemii Covid-19 jako Instytut Psychologii UG chcieliśmy w tym niełatwym czasie podreperować dobrostan zarówno osób studiujących jak i pracujących. Szybko przekonaliśmy się, że potrzeby w tym zakresie są naprawdę spore, szczególnie, że nie zawsze i nie dla każdego dostęp do specjalistycznej opieki jest możliwy.

W ramach działalności ACWP UG zarówno studenci, doktoranci jak i pracownicy mogą korzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego (możliwe trzy 50-minutowe spotkania
z psychologiem online lub w kontakcie). W tygodniu odbywa się w sumie od 10 do 16 godzin konsultacji. Poza stałymi dyżurami, udzielamy też bieżącego wsparcia w sytuacjach kryzysowych (w tym m.in. w sytuacjach trudnych związanych z zachowaniami suicydalnymi).

Dodatkowo Centrum prowadzi warsztaty z zakresu m.in.: treningu uważności (mindfulness), radzenia sobie ze stresem i prokrastynacją oraz spotkania grupowe (prowadzone także przez studentów i studentki psychologii). Zapraszamy także na wykłady psychoedukacyjne (dot. m.in. neuroróżnorodności czy stereotypów wokół zdrowia psychicznego).

Prowadzimy także badania naukowe, a w 2021 roku w czasopiśmie Frontiers in Psychology opublikowaliśmy artykuł: Offering Psychological Support to University Students in Poland During the COVID-19 Pandemic: Lessons Learned From an Initial Evaluation. Link do artykułu

W 2022 roku nasz zespół zrealizował projekt na zlecenie Gminy Miasta Gdańsk. Obejmował on badania jakościowe w szkołach ponadpodstawowych, w których doszło do prób samobójczych. Rozmawialiśmy zarówno z uczniami i uczennicami, rodzicami jak i z gronem pedagogicznym oraz z dyrekcją. Całość zaowocowała Raportem „Zachowania suicydalne
w gdańskich placówkach oświatowych”. Jego efekty zaprezentowaliśmy podczas konferencji „Prewencja zdarzeń suicydalnych w środowisku szkolnym”, która odbyła się 6 czerwca
w Europejskim Centrum Solidarności.

Realizujemy spotkania, szkolenia i warsztaty dla trójmiejskich uczelni, w tym dla Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Zespół ACWP UG w roku akademickim 2022/2023 przeprowadził również szereg spotkań
z kadrą administracyjną Uniwersytetu Gdańskiego (w sumie udział w nich wzięło 180 osób) dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych (tu m.in. w zakresie komunikacji czy interwencji kryzysowej). Zrealizowaliśmy także szereg szkoleń z zakresu zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego dla Państwowego Inspektoratu Pracy. Na co dzień współpracujemy też z innymi jednostkami UG (w tym m.in. z Biurem Osób z Niepełnosprawnością, Centrum Zrównoważonego Rozwoju, Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, Biurem Karier czy Akademickim Centrum Kultury Alternator) oraz innymi podmiotami udzielającymi bezpłatnego wsparcia psychologicznego (m.in. Mrowisko. NZOZ. Młodzieżowy Ośrodek Terapeutyczny).

Dowiedz się więcej o naszym zespole TU

Zasady konsultacji i zapisy

Do zobaczenia!

Zespół Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego UG