Certyfikowana psychoterapeutka psychoanalityczna Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, specjalistka psychologii klinicznej, wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Psychologii UG. Prowadzi prywatną praktykę psychoterapeutyczną z osobami dorosłymi w Gdańsku.