Epidemia perfekcjonizmu

red white and black round wheel

EPIDEMIA PERFEKCJONIZMU

Istnieje różnica między dążeniem do doskonałości a wymaganiem doskonałości.

Czy jest coś złego w tym, że chciał(a)bym zrobić TO idealnie? NIE.

Czy jest coś złego w tym, że chciał(a)bym zrobić WSZYSTKO idealnie? TAK.

Liczne badania pokazują, że niebezpiecznie nasila się skłonność do perfekcjonizmu wśród młodych ludzi. Współczesny świat wspiera dążenie do przesadnej perfekcji – szybkie tempo życia, wyścig szczurów, konkurencja, rywalizacja i wymaganie bezwzględnej skuteczności, efektywności, nieomylności.

ZRÓDŁA PERFEKCJONIZMU

,,geny czy środowisko?” – nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Na powstawanie perfekcjonizmu bez wątpienia ma wpływ biologiczne uwarunkowanie człowieka. Jednak we współczesnym świecie wyraźnie wzrasta rola źródeł środowiskowych – wychowania rodziców cechującego się nadmierną krytyką, mediów społecznościowych kreujących nieistniejące ideały, a także z góry przyjęty „perfekcyjny styl życia” – pełen sukcesów, w wiecznym zadowoleniu, bez możliwosci do spóźnień czy drobnych porażek. Perfekcjonizm stał się pożądaną postawą gwarantującą sukces.

KIEDY PERFEKCJONIZM STAJE SIĘ SZKODLIWY?

Bycie ambitnym, pracowitym i sumiennym niekoniecznie musi wiązać się z czymś destruktywnym. Wiemy, że dzięki tym cechom jesteśmy w stanie rozwijać się i spełniać marzenia. Problem jednak zaczyna się, gdy tracimy dystans i zdolność dopasowania celów do naszych możliwości oraz po wykonaniu zadania nie czujemy już satysfakcji, zadowolenia z siebie.

Perfekcjonistów charakteryzują skrajnie negatywne reakcje na popełnianie błędów, ostry samokrytycyzm, niskie poczucie własnej wartości oraz silne wrażenie, że inni są wobec nich krytyczni i bardzo wymagający. Dotknięty perfekcjonizmem człowiek próbuje desperacko unikać błędów, osiągnąć doskonałość i zyskać akceptację.

PERFEKCJONIZM A PROKRASTYNACJA

Te dwa pojęcia wydają się być swoimi przeciwieństwami, a jednak!

Perfekcjoniści mają tendencję do odkładania spraw na później. Pragną wywiązać się z zadania idealnie, wzbudzając przy tym podziw u innych. Nie potrafią zaakceptować, że mieliby zrobić coś w sposób ,,dobry” lub „wystarczający”. Kierowanie się zasadą „wszystko albo nic” rodzi wewnętrzny lęk, co skutkuje odłożeniem zadania na później lub całkowitym jego porzuceniem.

JAK WPŁYWA TO NA ZDROWIE?

Perfekcjonizm wpływa na pogorszenie stanu psychicznego, ale również fizycznego – prowadzi do częstych bólów głowy, problemów żołądkowych, kłopotów ze snem.

Neurotyczny perfekcjonizm często może występować z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami odżywiania, depresją czy nerwicą natręctw.

JAK RADZIĆ SOBIE Z PERFEKCJONIZMEM?

1. Skupianie swojej uwagi na realnych celach, możliwych do osiągnięcia w określonym czasie.

2. Metoda małych kroczków – realizowanie planu stopniowo.

3. Obniżenie standardów wykonania zadania – 80% jako nowe 100%.

4. Wyznaczanie sobie kolejnego celu dopiero po zrealizowaniu poprzedniego.

5. Trzymanie się planu dnia, nie odkładnie zadań na później.

autorka: Małgorzata Treppner

Źródła:

TEDMED2018 Thomas Curran ,,Our dangerous obsession with perfectionism is getting worse” What is perfectionism? (cci.health.wa.gov.au ) Czym jest perfekcjonizm? (centrum-poznawcze.pl) Na temat perfekcjonizmu (kunowemu.pl)

Kącik poleceń:

Książka Brene Brown: ,,Dary niedoskonałości”