Neurodiversity Celebration Week

Photo of Head Bust Print Artwork

Termin “neuroróżnorodność” (z ang. neurodiversity) wprowadziła pod koniec lat 90.  australijska socjolożka Judy Singer, wskazując jednocześnie, że różnice w tym, jak działają nasze umysły i w tym, jak się zachowujemy są po prostu częścią zmienności w populacji ludzkiej. 

Neurodiversity Celebration Week to międzynarodowe wydarzenie, które za cel stawia sobie zwrócenie uwagi na potencjał osób neuroróżnorodnych (w tym m.in. z ADHD czy będących w spektrum autyzmu). Jako Akademickie Centrum Wsparcia Psychologicznego UG również promujemy tę inicjatywę i zapraszamy do udziału w wydarzeniach (w tym naszym webinarze 🙂) organizowanych przez Międzywydziałowe Koło Naukowe Cerebrum działające w ramach Związku Uczelni Fahrenheita.

Więcej informacji o wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/s/neurodiversity-celebration-wee/1554392911962048

O Neurodiversity Celebration Week przeczytasz więcej: https://www.neurodiversityweek.com/

Więcej informacji o wydarzeniu:

https://www.facebook.com/events/s/neurodiversity-celebration-wee/1554392911962048

O Neurodiversity Celebration Week przeczytasz więcej: https://www.neurodiversityweek.com/