Projekt Dobrostan – Pierwsza Pomoc

Man in Black Hoodie Sitting on Brown Wooden Bench

Pomysł akcji „Dobrostan – pierwsza pomoc” powstał na podstawach projektu grantowego V4 Communities Friendly to Children and Young People przygotowanego pod patronatem International Visegrad Fund, którego partnerem jest Gdański Klub Sportowy Gedania 1922. Celem jest tu wzmocnienie pozycji dzieci i młodzieży jako obywateli ich lokalnych społeczności, wspieranie ich praw i promowanie ich udziału w życiu lokalnym, mającym wpływ na ich życie. Jednocześnie ma on na celu skupienie przy jednym stole podmiotów lokalnych, w celu nawiązania wzajemnej współpracy na rzecz poprawy jakości życia.

W ramach projektu V4 zaplanowano serię spotkań z młodzieżą, w trakcie których zbadano potrzeby młodych ludzi w zakresie ich udziału w życiu społeczności miejskich. W dwóch spotkaniach, które miały formę warsztatową wzięło udział 16 osób (Ambasadorów) w wieku 12-18 lat. Pochodzą one ze szkół w Gdańsku i Gdyni (tj. II LO w Gdańsku, ZSO 8/SP5 w Gdańsku, IX LO w Gdańsku oraz creoGedania w Gdańsku). Podczas pierwszego spotkania V4 pojawiły się pomysły w obszarze aktywizacji młodzieży w zakresie wsparcia psychicznego. Ze względu na zagrażającą sytuację epidemiologiczną związaną z Covid19, kolejne spotkania zostały przeniesione do sieci.

Efektem tych warsztatowych spotkań jest projekt „Dobrostan – Pierwsza Pomoc”, który zakłada organizacje cyklicznych spotkań dla uczniów gdańskich szkół podstawowych w klasach 4-8. Spotkania odbywać się będą online, 1 raz w miesiącu (ok. 40 min). Tematy, które zostaną poruszone na spotkaniach pochodzą bezpośrednio od Ambasadorów, a za opracowanie merytoryczne treści spotkań odpowiadać będą studenci Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z pracownikami nowo otwartego Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Pilotaż obejmie następujące tematy: granice, psychoseksualność, pewność siebie, zarządzanie czasem, stres.
Pilotażowe zajęcia z uczniami szkół podstawowych będą prowadzone od kwietnia do czerwca przez studentów UG w ramach praktyk psychologicznych i zostaną one objęte badaniami, których wyniki zostaną zaprezentowane na forum Europarlamentu. Docelowo program ma obejmować 8-10 spotkań i planowane jest objęcie nim większej ilości szkół w Gdańsku.