Projekt Dobrostan – Pierwsza Pomoc

Man in Black Hoodie Sitting on Brown Wooden Bench

Pomysł akcji „Dobrostan – pierwsza pomoc” powstał na podstawach projektu grantowego V4 Communities Friendly to Children and Young People przygotowanego pod patronatem International Visegrad Fund, którego partnerem jest Gdański Klub Sportowy Gedania 1922. Celem jest tu wzmocnienie pozycji dzieci i młodzieży jako obywateli ich lokalnych społeczności, wspieranie ich praw i promowanie ich udziału w życiu […]